Hopp til innholdet
Hjem » Personvernerklæring

Personvernerklæring

Programbank.no forvaltes av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, Dokumentsenteret, Postboks 694, 4302 Sandnes. Tlf.: 400 25 500. E-post: krus@krus.no. Organisasjonsnummer: 911 830 868.

KRUS er behandlingsansvarlig for data i programbank.no. Nettsidene driftes av Uniweb/Fastweb, som har en databehandleravtale med KRUS. 

Personopplysningene brukes i arbeidet med å forvalte og utvikle programbank.no. Opplysningene lagres så lenge det er relevante for dette arbeidet. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6, nr.1 bokstav e, jf. straffegjennomføringsloven §§ 2 og 3.

Nettsidene programbank.no benytter informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet skal fungere, og vil kunne benyttes til webanalyse. Hver gang du går inn på en av våre nettsider sender nettleseren opplysninger om bruken og lagrer dem i såkalte loggfiler. Disse datapostene inneholder følgende opplysninger: Dato og klokkeslett for besøket, navnet på nettsiden, IP-adressen, referanse-URL (siden du kom til siden fra), overført datamengde, samt informasjon om nettleserversjon og siden du besøkte.

Vi analyserer disse loggfilene for å kunne forbedre sidene våre og gjøre dem mer brukervennlige, finne og rette eventuelle feil og kontrollere server-kapasiteten vår. Vi bruker også loggfilene til å avverge angrep på programbank.no – f.eks. såkalte tjenestenektangrep, som har til hensikt å blokkere programbank.no ved å overbelaste den.

Hvilke opplysninger samles inn og hva brukes de til?

Kontaktinfo og opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med henvendelser og tilbakemeldinger lagres for å kunne følge opp kontakten med deg på en god måte.

Fra virksomheter som bruker programbank.no samler vi inn kontaktinformasjon til personer med relevante roller i arbeidet med programbanken. Opplysningene brukes i forbindelse med pålogging, tildeling av rettigheter i systemet, utsending av informasjon og samarbeid om bruk og utvikling av programbank.no.

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller: 

  • Du har sendt oss en søknad om godkjenning av et program, eller om endring av et eksisterende program 
  • Du har sendt oss en henvendelse 
  • Du har bedt om å bli varslet på e-post når nettsiden programbank.no oppdateres 
  • Du er programleder, og skal ha tilgang til lukkede programsider på programbank.no 
  • Du er nevnt når enhetene melder inn til KRUS om programgjennomføring, herunder hvilke ansatte som har en rolle som programleder og dermed trenger tilgang til systemene 


Dine rettigheter

Du har rett til å få vite hvordan personopplysningene dine brukes, inkludert:

  • Rett til å be om en kopi av informasjonen vi har om deg.
  • Rett til å få informasjon om hvordan dine opplysninger blir behandlet og å få innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg på sikresiden.
  • Rett til å få uriktige opplysninger om deg korrigert.
  • Rett til å klage over behandlingen, dersom behandlingen ikke gjøres på en korrekt og lovlig måte

Hvordan vi tar vare på informasjonen din

Det er få personopplysninger knyttet til programbank.no og ingen av dem er innenfor særlige kategorier. Vi tar forholdsregler for å sørge for at informasjonen din er beskyttet. Det er kun personer med tjenstlig behov som har tilgang til personopplysningene. 

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål til denne erklæringen eller ønsker å bruke dine rettigheter som er nevnt over, ta kontakt med oss på program@krus.no eller tlf. 400 25 500 (i-senter). 


Cookies på Programbank.no