Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Retreat «Sammen i stillhet»

Retreat «Sammen i stillhet»

Programmet Retreat er utviklet av og ført i pennen av lokale prester og kapellaner ved Halden fengsel for innsatte som ønsker å gjøre noen tiltak for å skape endring og forståelse i fremtidig livssituasjon.

Tema

Livsendring gjennom kognitive tilnærminger, utført gjennom psykiske og fysiske øvelser, samt stillhet.

Målgruppe

Innsatte som ønsker å gjøre noen tiltak for å skape endring og forståelse i fremtidig livssituasjon. Programmet er tidløst og kan benyttes opp mot alle trosretninger og livsfilosofier.

Opplæring

Eieren av programmet tilbyr opplæring som foretas gjennom fysisk tilstedeværelse og veiledning i programmodulene. Programveilederne er utdannet gjennom den norske kirke og frelsesarmeen. Veiledning er satt i system og det gis etter egen oppsatt veiledningsplan.

Mål

Målsetting med Retreat er at deltakerne får tid og rom nok til å arbeide i dybden med eget liv, og at Retreat gir gode redskaper og hjelp til å ta nødvendige valg for framtiden ut fra egne ønsker om kursendring i livet. Deltakerne går gjennom 4 temaer: godhet og kjærlighet, det onde – lidelsen og oppgjøret med synden, en ny start – tilgivelse og forsoning, håpet, valgene og framtiden.

Gjennomføring

  • Både i gruppe og individuelt med 6-7 deltakere.
  • Kortretreat = en uke, Langretreat = 3 uker (sammenhengende 24/7)

Dette er et døgnkontinuerlig program hvor det jobbes i hele perioden. Dagene består av bl.a. stille meditasjon, bønn, måltider, øvelser med arbeids- oppgaver, veiledningssamtale, og lufting.

Metoder som benyttes

Metoden er en gammel åndelig veiledning fra 1500 tallet, og tematikken er de store eksistensielle spørsmålene under overskriften: Hvem er jeg? Sammen i stillheten skal tanker tenkes, knuses, etableres og nytenkes.

Retreat inneholder fire perioder med temaene: 1) Godhet og kjærlighet 2) Oppgjør, soning og forsoning, 3) Tilgivelse og ny start 4) Håp og framtid.

Utvelgelse og rekrutering

Programmet administreres av Retreatavdelingen. Dette er et etablert landsdekkende tilbud, der det er egne informasjon, søkeprosesser og utvelgelseskriterier. Utvelgelse av deltakere foretas av Retreatavdelingen ved å gå gjennom aktuelle søkere, intervjue, foreta optimal gruppesammensetning og sette opp framdrift på gjennomføringen.

Det stilles ingen spesielle kriterier til deltagelse. Det er avskilte retreater for kvinner og menn (egne kvinne retreater).

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet

Det framkommer noen variable utgifter i forhold til forbruksmateriell og kost og losji av programvert (prester som kommer langveisfra).

Programressurser

Det er utarbeidet en lokal håndbok for retreat gjennomføring i Halden fengsel, og tilnærming til landsdekkende gjennomføring.

  • Dato godkjent: September 2022
  • Anbefalt antall deltagere: 6-7
  • Gruppe/Individuell: grupper
  • Kontaktperson: Espen Rødsmoen 
  • Enhet: Halden fengsel
  • Tematikk: Kognitiv tilnærminger