Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Tankevirus

Tankevirus

Tankevirus er en prisbelønnet metode rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager. Programmet er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi, og beskriver logiske feilslutninger som ulike «tankevirus» som kan behandles med «psykologiske vitaminer».

Temaet for programmet: Mestringskurset Tankevirus er en korttidsintervensjon i kursformat som går over tre ganger á 75 minutter. Kursinnholdet er utviklet av norske psykologer og forskere, og inkluderer en prisbelønnet programserie om psykisk helse, samt øvelser og små eksperimenter som gir brukerne/pasientene praktisk trening i å bruke den nye kunnskapen i eget liv. Kurset ble opprinnelig utviklet for Raskere Tilbake-tiltaket, men tilbys nå også ved flere NAV-kontorer, Frisklivssentraler, poliklinikker og sykehus. Tankevirus er en prisbelønnet metode (Helseprisen, 2016) rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate

Målgruppe: Alle som opplever å ha negative tanker i større eller mindre grad.

Opplæring i programmet: Opplæringen tar en arbeidsdag, og en går som kursleder igjennom samme programinnhold som det en senere skal undervise i. Maks 30 deltakere per opplæring. En trenger i utgangspunktet ingen opplæringsmateriell utenom det en får tilgang til gjennom deltakeravgiften. Alt av digitalt innhold kan lastes ned og brukes etter de 12 månedene er utgått. Boken Tankevirus kan kjøpes inn ved ønske/behov.

 Som kursleder får du også:

 • En enkel og brukervennlig kursplattform med Tankevirus-programserien og fem ulike oppgavesett (ungdom /studenter /jobbfokus /engelsk /original)
 • Faglig veiledning med psykolog hver fredag
 • Tilgang til repetisjonsfilmer fra opplæringsdagen
 • Tilgang til vårt digitale kursrom slik at du kan tilby e-kurs i Tankevirus
 • Uttelling i spesialistutdanningene til Norsk Psykologforening (7 timer), Fagforbundet (8 t.) og Norsk Sykepleierforbund (8 timer).

Mål for programmet: Målet er at deltakerne gjennom film, samtaler, erfaringsdeling, undervisning og refleksjonsoppgaver skal bli kjent med egne tankemønster, og handlingsmønster. Programmet har fokus på å normalisere og ufarliggjøre disse tankene gjennom lette former for visualisering og gjenkjenning. Videre får deltakerne ta aktiv del i å finne gode strategier for å styre og endre tankene ved å tilføre og øke et positivt tankesett.

Gjennomføring: Programmet er delt opp i 3 samlinger hvor hver av samlingene har en varighet på 1.5-2 timer. Det kan gjennomføres individuelt i et enkelt rom, med internettilgang til en PC, Ipad, laptop eller lignende.

Metoder som benyttes: Programmet er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper i metakognitiv og kognitiv atferdsterapi,

Utvelgelse og rekrutering: Rekruttering kan skje ved å identifisere domfelte med ulike lettere psykiske plager, som stress, nedstemthet, angst og bekymring, men i utgangspunktet kan alle være i målgruppen så lenge de synes å ha et ønske om endring og bedre livskvalitet gjennom et mer positivt tankesett.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Helsedirektoratet dekker selve opplæringsdagen, samt veiledningstjeneste. Deltakeravgiften dekker tilgang til kurslederplattformen i 12 måneder. Etter dette kan tilgangen forlenges (3.600, – per år).

Programressurser: www.tankevirus.no

 

 • Dato godkjent: Mars 2023
 • Anbefalt antall deltagere: 8- 10 deltakere i gruppe
 • Gruppe/Individuell: Begge
 • Kontaktperson:www.tankevirus.no
 • Enhet: Rogaland friomsorgskontor
 • Tematikk: Kognitiv atferdsterapi