Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Trafikk og fart

Trafikk og fart

Trafikk og fart er et program for personer som er domfelt for fartsovertredelse, evt. i kombinasjon med annen risikoatferd i trafikken og andre domfelte der risikoatferd i trafikken avdekkes som problemområde. Programmet er utarbeidet av Trøndelag friomsorgskontor over flere år.

Temaet for programmet

 • Trafikkatferd
 • Lover og regler i trafikken
 • Kostnader
 • Personlige og samfunnsmessig
 • Kontrollmetoder
 • Akuttmedisin, hva skjer fra nød anrop til traumemottak
 • Risikosituasjoner
 • Egne refleksjoner og dialog i gruppe

Målgruppe: Personer som er domfelt for fartsovertredelse, evt. i kombinasjon med annen risikoatferd i trafikken. Andre domfelte der risikoatferd i trafikken avdekkes som problemområde

Opplæring i programmet: Eier tilbyr opplæring i programmet. Opplæring i kursets innhold og oppbygning. Hvordan bruk av aktive refleksjoner brukes i gruppesammenheng, aktuelle metoder/samtaleteknikker

Foreligger ingen bestemte krav til type veiledning. Trøndelag friomsorgskontor og eksterne samarbeidspartnere har uansett mottatt veiledning fra Nord Universitetet i forbindelse med deltakelse i trafikkprosjekt som tidligere omtalt. Dette for både å utvikle kurset og bruk av refleksjoner i gruppesammenheng som forskning har vist til er nyttig for deltakerne.

Mål for programmet: Bidra til økt forståelse og respekt for risikofylt atferd i trafikken • Motvirke og forhindre grove fartsovertredelser • Skape et tryggere trafikkmiljø • Redusere antall trafikkulykker • Gi økt kunnskap om egne kjøreferdigheter og viktigheten av samspill i trafikken • Bevisstgjøring og ansvarliggjøring • Stimulere til refleksjon og ettertanke

Gjennomføring: Gjennomføres i grupper med 4-12 deltakere i 3-4 samlinger.

Totalt 3-4 uker settes av til å gjennomføre programmet

Hver samarbeidspartner har hvert sitt tema. Det er satt et tak på maks tre timer pr samling.

Det legges opp til aktiv dialog under gjennomføringen, hvor deltakerne kan stille spørsmål og dele med øvrige deltakere sine erfaringer.

Metoder som benyttes: Samtale orientert undervisning og gjensidig dialog. I forbindelse med at Trøndelag friomsorgskontor er deltakende i prosjektet «ungdom og straff» hvor unge førere i alderen 18-23 kan kjøre med atferds registrator, så har både friomsorgen og de eksterne samarbeidspartnere mottatt veiledning i forhold til refleksjoner som benyttes i kurset. Evt. kognitiv tilnærming / MI.

Undervisningen gis av aktuelle samarbeidspartnere som har god kunnskap om sine arbeidsområder og tema for undervisning. Tema er knyttet opp mot programmets målsettinger. Gruppeledere har aktuell fagbakgrunn.

Utvelgelse og rekrutering: Det gis informasjon til aktuelle domfelte. Trafikk og fart vurderes alltid som innhold i samfunnsstraff og elektronisk kontroll ved lovbrudd på høyhastighetskjøring. Saksbehandler sender e-post til gruppeleder med påmelding og kort informasjon om domfelte. Deltakerne tas inn i gruppa fortløpende

Det kan være ulike kriterier for deltagelse, for eksempel alder, kjønn, domslengde eller språkferdigheter. Beskriv eventuelle kriterier for deltagelse (utover å tilhøre målgruppen som beskrevet tidligere):

Domfelte må kunne fungere i en gruppesituasjon. Programmet sitt innhold kan kun tilbys på norsk, og det er derfor et kriterium at deltaker forstår norsk.

Det stilles krav om aktiv deltakelse noe som gjøres kjent for deltakerne i forkant av kursstart. Deltaker må derfor ha evne til å reflektere og delta aktivt.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet:

Praktisk gjennomføring: Nødvendig med stort møterom. Mulighet til å vise Powerpoint presentasjon

Kostnad: Lite kostnader. Utgifter til kaffe og enkel servering, samt notatark og penner. Trøndelag friomsorgskontor har egnede lokaler til gjennomføring.

 • Dato godkjent: 21.06.22
 • Anbefalt antall deltagere: 4-14 
 • Gruppe/Individuell: Gruppe
 • Kontaktperson: Solfrid Ramlo. Ass. friomsorgsleder
 • Enhet: Trøndelag friomsorgskontor
 • Tematikk: Trafikkatferd