Hopp til innholdet

Godkjente programmer for kriminalomsorgen

Undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler

Overordnede føringer

Rundskriv og veiledning

Hva skal til for å få godkjent et program?

Mer informasjon om kvalitetssystemet

Andre verktøy

Samtalemetodikk og andre ressurser

Kontakt

Her finner du oss