Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Samtaleprogrammet Play it right

Samtaleprogrammet Play it right

Samtaleverktøyet Play it right

Samtaleverktøyet er utviklet i et samarbeid mellom KRUS og RVTSøst

Tema: Støtte unge i utvikling av sunn seksuell atferd. Forebygge seksuell skadelig atferd.

Mål: Play it right er utviklet som et fleksibelt samtalevertøy for å gjøre fagfolk tryggere i å snakke om temaet seksualitet. Fysisk består verktøyet av en koffert som inneholder samtalekort innenfor 7 temaer: Tanker og følelser, Selvfølelse og selvtillit, Mål, Mentalisering og samtykke, Kropp, Sex, Porno og internett. Videre inneholder kofferten reguleringsverktøy som kan brukes i samtalesituasjon, og til å oppøve ferdigheter i selvregulering

Opplæring av programmet: 2 dagers opplæring, hvorav en dag er nettkurs og en dag er gruppeøvelser i bruk av verktøyet. Eier av programmet tilbyr opplæring.

Når det gjelder krav til type veiledning og hvem som gjennomfører veiledningen, så er det fleksibelt og opp til lokal utvikler av lokalt program med PIR som innholdselement.

Gjennomføring: Gjennomføringen er fleksibel og opp til lokal utvikler av lokalt program med PIR som innholdselement. Også tids- og innholdsmessig er fleksibelt og opp til lokal utvikler av lokalt program med PIR som innholdselement.

Samtaleverktøyet er fleksibelt. Det kan brukes som innholdselement i utvikling av programmer overfor ulike målgrupper.

Metoder som benyttes: Samtaleverktøyet er fleksibelt, og kan brukes i individuelle samtaler og i gruppesammenheng.

Kunnskapsgrunnlaget for metoden: Samtaleverktøyet bygger på Good Lives Model og Kognitiv atferdsteori.

Utvelgelse og rekrutering: Fleksibelt og opp til lokal utvikler av lokalt program med PIR som innholdselement

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Fleksibelt og opp til lokal utvikler av lokalt program med PIR som innholdselement.

Programressurser: Koffert, inneholdende kortstokker og reguleringsverktøy Håndboken «Dialog om seksualitet».

 

Personer som deltar i gruppesamtale

  • Dato godkjent: 17.1.22
  • Anbefalt antall deltakere: Fleksibelt
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: Siv Gaarder
  • Enhet: KRUS
  • Tematikk: Støtte unge i utvikling av sunn seksuell atferd. Forebygge seksuell skadelig adferd.