Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Frihet fra innsiden

Frihet fra innsiden

«Frihet fra innsiden» er et program for innsatte i norske fengsler som skal bidra til rehabilitering gjennom undervisning og reflekterende samtaler for å hindre tilbakefall etter løslatelse.

https://innsikt-norge.com/

Programmets mål: Programmet har som mål at de innsatte får en ny forståelse av sin psykologiske funksjon som gir et annet utgangspunkt for å håndtere sine liv.

Delmål for programdeltakerne:

  • Endret forståelse av hvordan egen virkelighet og opplevelse skapes. Varig endring i tanker, følelser og handlinger kommer som en naturlig følge av dette.
  • Endring i mentalt velvære og opplevd mening med livet.
  • Reduksjon i angst og sinne.
  • Ny forståelse av relasjoner som gir økt forståelse for seg selv og andre mennesker.
  • Se fortiden i et nytt lys.

Målgruppe: Alle innsatte uansett dom og doms-lengde. Programmet kan tilpasses ulike grupper etter ønske og behov ved det enkelte fengsel.

Metoder som benyttes: Formidling gjennom historier, metaforer, åpne spørsmål, bruk av humor og samtaler der vi belyser temaene med opplevelser i hverdagen. Der det er mulig benyttes også videoer fra TED talks og fra tilsvarende arbeid i USA og England. Vi starter ofte med et kort innlegg som deretter diskuteres i gruppen. Det er også viktig med muligheter for» en til en» samtaler med de innsatte der spørsmål kan besvares individuelt i lys av det som formidles.

Gjennomføring: Både i gruppe og individuelt. Anbefalt antall deltakere: 7-10 deltakere Anbefalt antall samlinger: 10 samlinger. Innsatte samles i en gruppe på ca 10 personer som møtes 2 timer 1 gang per uke i 10 uker.

Utvelgelse og rekruttering: Innsatte søker om å delta i programmet. Det kan også være ansatte ved fengselet som informerer/oppmuntrer til deltakelse. Det kan være ulike kriterier for deltagelse, for eksempel alder, kjønn, domslengde eller språkferdigheter.

Opplæring i programmet: For å fungere som programleder er det viktig å ha en god forståelse av det teoretiske grunnlaget og selv ha erfart effekten av det i eget liv. Opplæring kan foregå på egne kurs og ved observasjon/deltakelse i gruppene. Planen er at innsatte som har deltatt i programmet, og opplevd en endring på bakgrunn av det, har mulighet for ekstra oppfølging. Etter hvert kan de delta som assistenter i gruppene. De vil kunne fungere som en støtte for andre innsatte mellom samlingene. Det er også ønskelig at de etter løslatelse kan jobbe som programledere.

:innsikt står for veiledning og utvelgelse av programledere.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Ta direkte kontakt med :innsikt for nærmere pris.

Programressurser: I 2021-2022 ble det gjennomført tre pilot-prosjekter. To ved Ullersmo og ett ved Ringerike. Programmateriale er utformet av :innsikt og basert på metoder og gjennomføring av tilsvarende programmet i USA og England.  Det norske programmet er utviklet av organisasjonen :innsikt i perioden 2019 – 2021.

  • Dato godkjent: oktober 2022
  • Anbefalt antall deltagere: 7-10
  • Gruppe/Individuell: Både gruppe og individuell
  • Kontaktperson: :Innsikt v/ Else Belgau og Annemarie Speed
  • Tematikk: Rehabilitering