Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Relasjon og samspill (ROS)

Relasjon og samspill (ROS)

Programmet er utviklet av den canadiske kriminalomsorgen og senere bearbeidet av den svenske kriminalvården. Programmet retter seg mot innsatte som er dømt for seksuelle handlinger og er for tiden det eneste programtilbudet som finnes for denne innsatte gruppen.

Temaet for programmet: ROS er et program i liten gruppe, der det jobbes aktivt med bl.a. angst, depresjon, skyld, skam og å forhindre tilbakefall.

Målgruppe: Seksuallovbruddsdømte

Opplæring i programmet: Programutdanning for dette programmet er underlagt den svenske kriminalvården og gis ved deres kompetansesenter i Norrköping. Kriminalvården besluttet i 2019 å ta i bruk et nyutviklet program kalt SEIF som en erstatter for ROS. Halden fengsel har vært i kontakt med Kriminalvården for å undersøke om det finnes muligheter for å få sendt dagens programinstruktører på videreutdanning i SEIF, evt. Mulighetene for å få utdannet nye programinstruktører i SEIF, da dette er et satsningsområde.

Mål for programmet: Programmet skal bidra til å økte ferdigheter i å utvikle og opprettholde gode relasjoner. Det omfatter bl.a. måten vi tenker på, det å bli bevisst hvordan ens egne og andres følelser spiller inn, selvfølelse og selvopplevelse, hvordan fantasier påvirker oss, våre sosiale relasjoner og vår evne til intimitet.

Gjennomføring: Grupper med 5-6 deltakere. I utgangspunktet varer programmet i et halvt år (30-50 samlinger) fordelt på 2 samlinger i uken à tre timer per gang. Hver av deltagerne har i tillegg individuelle samtaler med programlederne. ROS-programmet er svært fleksibelt.

I programmet må deltagerne løse grunnoppgaver som er like for alle, samt individuelle behovsoppgaver som de får utdelt. I tillegg kommer temasamlinger med undervisning. Avslutningsvis utarbeider deltagerne sine egne fremtidsplaner som presenteres for de andre. Gruppen arbeider seg gjennom komponentene ved hjelp av diskusjoner, øvelser, rollespill og hjemmeoppgaver. Temasamlingene innledes av avspenningsøvelser for å redusere stress og skape tilstedeværelse. En passende størrelse på en ROS-gruppe er rundt fire-seks deltagere. Det er ikke noe krav at en skal ha erkjent sin kriminalitet (seksualforbrytelse) for å kunne delta.

Programmet avhenger av et tilstrekkelig stort samtalerom når det gjennomføres i gruppe. Programmet innebærer også en del øvelser som inkluderer bevegelse i rommet, og gruppen må ha plass til å f.eks. stille seg på rekke, stå i en stor ring osv. Gjennomføringen krever også utskrift av en del programmateriell til deltagerne og det er her behov for utskift i farger. Utover dette er det flip-over, tusjer, penner og post-it-lapper som er nødvendig.

I programmet må deltagerne løse grunnoppgaver som er like for alle, samt individuelle behovsoppgaver som de får utdelt. I tillegg kommer temasamlinger med undervisning. Avslutningsvis utarbeider deltagerne sine egne fremtidsplaner som presenteres for de andre. Gruppen arbeider seg gjennom komponentene ved hjelp av diskusjoner, øvelser, rollespill og hjemmeoppgaver. Temasamlingene innledes av avspenningsøvelser for å redusere stress og skape tilstedeværelse. En passende størrelse på en ROS-gruppe er rundt fire-seks deltagere. Det er ikke noe krav at en skal ha erkjent sin kriminalitet (seksualforbrytelse) for å kunne delta. Alle former for sedelighetsforbrytelser omfattes av programmet, og programlederne foretar gruppesammensetning etter faglige vurderinger basert på risikofaktorer og funksjonsnivå. I utgangspunktet varer programmet i et halvt år (30-50 samlinger) fordelt på 2 samlinger i uken à tre timer per gang. Hver av deltagerne har i tillegg individuelle samtaler med programlederne. ROS-programmet er svært fleksibelt. Det kan tilpasses etter deltagernes behov for læring, forståelse og personlig utvikling. En kan også øke antall samlinger etter gruppens behov.

Metoder som benyttes: ROS bygger på ikke-konfrontativ behandling i gruppe hvor innsatsen rettes mot deltagernes risikofaktorer for tilbakefall. En jobber aktivt med blant annet angst, depresjon, skyld og skam i programmet. Programmet bidrar til økte ferdigheter i å utvikle og opprettholde gode relasjoner. Det omfatter blant annet måten vi tenker på, det å bli bevisst hvordan ens egne og andres følelser spiller inn, selvfølelse og selvopplevelse, hvordan fantasier påvirker oss, våre sosiale relasjoner og vår evne til intimitet.

Programmet består av fem komponenter innen temaene tanker, følelser og relasjoner:

 • Kognitive forvrengninger og forandringsstrategier
 • Relasjoner, intimitet og sosial evne
 • Empati
 • Å håndtere følelser
 • Avvikende seksuelle fantasier og seksuell opphisselse (gjennomføres stort sett i individuelle samtaler)

Kunnskapsgrunnlaget for metoden: I programmet må deltagerne løse grunnoppgaver som er like for alle, samt individuelle behovsoppgaver som de får utdelt. I tillegg kommer temasamlinger med undervisning. Avslutningsvis utarbeider deltagerne sine egne fremtidsplaner som presenteres for de andre. Gruppen arbeider seg gjennom komponentene ved hjelp av diskusjoner, øvelser, rollespill og hjemmeoppgaver. Temasamlingene innledes av avspenningsøvelser for å redusere stress og skape tilstedeværelse. En passende størrelse på en ROS-gruppe er rundt fire-seks deltagere. Det er ikke noe krav at en skal ha erkjent sin kriminalitet (seksualforbrytelse) for å kunne delta. Alle former for sedelighetsforbrytelser omfattes av programmet, og programlederne foretar gruppesammensetning etter faglige vurderinger basert på risikofaktorer og funksjonsnivå. I utgangspunktet varer programmet i et halvt år (30-50 samlinger) fordelt på 2 samlinger i uken à tre timer per gang. Hver av deltagerne har i tillegg individuelle samtaler med programlederne. ROS-programmet er svært fleksibelt. Det kan tilpasses etter deltagernes behov for læring, forståelse og personlig utvikling. En kan også øke antall samlinger etter gruppens behov.

Utvelgelse og rekrutering: Programmet administreres av programinstruktørene. Deltakere plukkes ut fra doms kategori, BASIS og egenhendige søknader. Utvelgelse av deltakere foretas av programinstruktørene ved at de går gjennom aktuelle innsatte, intervjuer, foretar optimal gruppesammensetning og setter opp framdrift på gjennomføringen.

Det kan være ulike kriterier for deltagelse, for eksempel alder, kjønn, doms lengde eller språkferdigheter.

Alle former for sedelighetsforbrytelser omfattes av programmet, og programlederne foretar gruppesammensetning etter faglige vurderinger basert på risikofaktorer og funksjonsnivå.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Fram til nå er/ har det vært en kostnad forbundet med frikjøp/ omdisponering av program instruktørene. Ellers ingen kostnader.

Programmet drives etter en manual for programmet.

En mann snakker til en kvinne som sitter halveis vendt bort

 • Dato godkjent: 29.11.21
 • Anbefalt antall deltakere: 5-6
 • Gruppe/Individuell: Gruppe
 • Kontaktperson: Espen Rødsmoen
 • Enhet: Halden fengsel
 • Tematikk: Angst, depresjon, skyld, skam og å forhindre tilbakefall