Hopp til innholdet

Om Programbanken

Programvirksomheten i kriminalomsorgen skal være med å bidra til formålet med straffegjennomføringens samfunnsoppdrag; «Det skal legges til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster». Som ett av mange virkemidler, kan programvirksomhet være med på å oppfylle etatens visjon om en straff som endrer.

Programbanken inneholder informasjon om overordnede føringer for programvirksomheten, krav til godkjent programvirksomhet, godkjenningsprosedyrer og oversikt over alle godkjente programmer. For programmer som eies av KRUS inneholder også programbanken programressurser for gjennomføring av det enkelte program. 

Nettsiden inneholder korte presentasjoner av godkjente programmer og digitale skjemaer for søknad om godkjenning av nye programmer og erfaringer av gjennomført programvirksomhet.

Programbanken skal:

  • bidra til å øke programvirksomhet som et sentralt virkemiddel i tilbakeføringsarbeidet,
  • være et verktøy for kvalitetssikring av programvirksomheten i norsk kriminalomsorg,
  • dele informasjonen om godkjente program slik at dette er lett tilgjengelig for alle som ønsker å starte opp med programvirksomhet, 
  • bidra til erfaringsdeling, 
  • promotere og inspirere til økt programvirksomhet,
  • bidra til klargjøring av godkjenningsprosedyrer og anbefalte program.

 

Programbankens målgrupper er de som:

  • ønsker informasjon om godkjente program og pågående programvirksomhet i kriminalomsorgen,
  • skal søke om godkjenning av program, 
  • har behov for inspirasjon og kunnskap om eksisterende program for selv å iverksette program lokalt, 
  • ønsker å komme i kontakt med andre som jobber med tilsvarende program.

Nettsiden driftes av KRUS og er beskyttet av opphavsrett i henhold til åndsverksloven. Det kan fritt lenkes til programbank.no. Programbankens personvernserklæring finner du her.