Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Program for seksuallovbruddsdømte

Program for seksuallovbruddsdømte

Programmet er en revidert og forbedret utgave at det tidligere SOTP-programmet. Det er utviklet i et samarbeid mellom programinstruktører ved Trondheim fengsel og St. Olavs kompetansesenter for sikkerhets-fengsels- og rettspsykiatri. Innholdet bygger på kognitiv terapi, men har betydelig færre timer med gruppeterapi.

Temaet for programmet:

 • Grunnleggende behov
 • mestringsstrategier
 • emosjons – og konflikthåndtering
 • tilknytningsstil
 • romantiske relasjoner, seksuelle forhold, relasjonelle ferdigheter, sjalusi, livsmål og fremtidsplan.

Målgruppe: Seksuallovbruddsdømte som ikke har forhøyet risiko for tilbakefall og dermed ikke faller inn under BASIS-tilbudet.

Opplæring i programmet: En forutsetning for å være programinstruktør, er kurs i kognitiv terapi i regi av St.Olavs kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Kurset bygger på kognitiv evidensbasert teori, og innføringsseminaret i kognitiv terapi er inkludert i kurset og godkjent av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Modellen er program- og manualbasert, og gir opplæring i gruppe- og individualbehandling. Det er utviklet manualer og arbeidsbøker for begge tilnærmingene og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen.

I samråd med St.Olavs kompetansesenter ble det bestemt av programinstruktørene skal få veiledning 2 timer hver uke av psykologer som har vært med på å utvikle programmet.

Mål for programmet: Hjelpe domfelte med å utvikle spesifikke ferdigheter for å unngå nye lovbrudd, få det bedre med seg selv og få et bedre liv ved løslatelse.

Gjennomføring: Både i gruppe og individuelt, med 4-6 deltakere. 40 samlinger med to gruppetimer i uka á 1,5 timer. Individuelle samtaler på 30-60 minutter hver 4 uke.

Det vil ta ca.6-8 måneder totalt å gjennomføre programmet.

Metoder som benyttes: Kognitiv terapi med vektlegging av terapeutisk allianse, bruk av sokratiske spørreteknikker og bevisstgjøring på sammenhenger mellom tanker, følelser og atferd for å kunne gi større innsikt og handlingsrepertoar.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra The Good Life Model og RRN-prinsippene. Domfelte skal jobbe med beskyttende faktorer for kriminalitet, utforske årsaker og alternative måter å oppnå det samme på, håndtering og mestring av individuelle dynamiske risikofaktorer, bli bedre kjent med egen seksualitet og avvikende tenningsmønstre, håndtering av vanskelige følelse og konflikter, samt jobbe med mestringsplaner og kriseplaner.

Utvelgelse og rekrutering: Programinstruktører gjennomfører intervju for å vurdere motivasjon og egnethet. Erkjennelse av overgrepet er viktig for å vurdere deltakelse og at det er over 8 mnd. frem til prøveløslatelse. Språk er også viktig for å kunne fungere i gruppa. Foreløpig er tilbudet kun rettet til menn.

Programressurser: Manualer og arbeidsbøker og en egen manual for ansatte i kriminalomsorgen.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Kostander knyttet til konferansedeltakelse, innkjøp av bøker og andre måter å holde seg oppdatert på i forhold til tematikken og forskningen.

 • Dato godkjent: Mars 2023
 • Anbefalt antall deltagere: 4-6 deltakere
 • Gruppe/Individuell:Gruppe
 • Kontaktperson: Mats Ravik Jupskås
 • Enhet: Trondheim fengsel
 • Tematikk: Seksuallovbruddsdømte