Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Økonomiprogram

Økonomiprogram

Programmet er lokalt utviklet av Trøndelag friomsorgskontor for å gi domfelte innsikt og forståelse om konsekvenser av økonomisk kriminalitet, personlig økonomi og hvordan forebygge økonomiske problemer.

Tema:

 • Hverdagsøkonomi og budsjett
 • Hva kan man gjøre om den økonomiske situasjonen blir vanskelig
 • Kunnskap om gjeld og skatt
 • Tanker/Følelser knyttet til økonomi
 • Andre aktuelle tema

Mål: Gi økt innsikt og forståelse om konsekvenser av økonomisk kriminalitet og hvordan forebygge økonomiske problemer, og kunnskap om personlig økonomi.  Forståelse av psykiske utfordringer som kan oppstå som en følge av økonomiske problemer / økonomisk kriminalitet.

Målgruppe: Domfelte som er dømt eller tidligere dømt for økonomisk kriminalitet og som opplever å være i en vanskelig økonomisk situasjon. Personer som ønsker kunnskap om personlig økonomi.

Opplæring i programmet: Programmet består i hovedsak av undervisning basert på informasjon og kunnskapsformidling fra samarbeidspartnere. Gruppeledere har kunnskap om programmets metoder/samtaleteknikker og kan gi hverandre veiledning, eller ved behov få veiledning av andre internt (team, programansvarlig, avd. leder eller andre). Nye gruppeleder som er ansvarlige gis en innføring og det kreves ingen spesifikk opplæring utover dette.

Gjennomføring: I gruppe med mellom 4-15 deltakere. Programmet gjennomføres på mellom 3-5 samlinger med maks tre timers varighet. Samarbeidspartner har ansvar for hver sin informasjonsdag. Det tar ca.  2 – 4 uker totalt å gjennomføre programmet.

Det kan vurderes å la deltakere delta på deler av programmet, ut ifra hva som er deres behov og utfordringer. Det legges opp til at deltakerne kan stille spørsmål, og delta aktivt under programmet.

Metoder som benyttes: Kunnskapsformidling i form av informasjon fra samarbeidspartnere i dialog med gruppedeltakerne. Basert på kognitiv psykologi og med bruk av metodikken motiverende samtale suppleres innholdet med samtaleorientert undervisning med søkelys på psykiske utfordringer knyttet til økonomi av gruppeledere fra friomsorgskontoret.

Utvelgelse og rekrutering: Det gis informasjon til aktuelle domfelte. Innholdet i programmet er presentert både brosjyre om innhold i samfunnsstraff og brosjyre om program og gruppetiltak.

Programmet vurderes alltid som innhold i samfunnsstraff ved økonomisk kriminalitet, samt tilbys øvrige domfelte som er dømt for økonomisk kriminalitet.

Dersom det framgår av kartlegginger (kartleggingssamtale, BRIK e.l.) eller andre samtaler at domfelte er i målgruppa uavhengig av domfellelse for økonomisk kriminalitet, får domfelte tilbud om å delta. Saksbehandler sender e-post til gruppeleder med påmelding og kort informasjon om domfelte.  Domfelte som ønsker å delta får muligheten så lenge det er tilbud om dette i gjennomføringsperioden, og det er plass. Deltakerne tas inn i gruppa fortløpende.

Kostnader: Samarbeidspartnere kommer fra instanser som bidrar som en del av sin jobb. For friomsorgskontoret er det Kun bevertningskostander.

Programressurser: Brosjyre om programmet.

 • Dato godkjent: mars 2023
 • Anbefalt antall deltagere:
 • Gruppe/Individuell: Mellom 4 – 15 deltakere
 • Kontaktperson: Trøndelag friomsorgskontor
 • Enhet: Trøndelag friomsorgskontor
 • Tematikk: Økonomi