Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Consent

Consent

Programmet ble utviklet i Sverige, Kriminalvärden 2020, og oversatt til norsk i 2023.
Consent er et omfattende endringsprogram rettet mot seksuallovbruddsdømte med tilbakefallsrisiko som ikke kvalifiserer for BASIS.

Temaet for programmet: Seksuallovbrudd: Tanker, følelser, relasjoner og seksualitet.

Målgruppe: Mennesker dømt for seksuallovbrudd med middels risiko for gjentakelse.

Mål for programmet: Å utvikle evnen til å bevege seg i ønsket retning. Utvikle atferdsstrategier. Følelsesregulering. Kommunikasjon. Innhente samtykke til sex. Øve på ferdigheter. Forstå ulike handlingsalternativ: handle (endre), akseptere, reflektere, kommunisere.

Opplæring i programmet:
Opplæringen gis over 5 hele dager, i samarbeid mellom Kriminalvärden og KRUS. Opplæring dekker kartlegging, evaluering av kandidater og gjennomføring av programmet. Etter gjennomført program deltar deltakerne på en 4 timers opplæring i teori knyttet til SVR-20 (Teoretisk del, praktisk administrasjon dekkes på kurset). Programdeltaker går inn i 6mnd obligatorisk sertifiseringsperiode med gjennomføring av programmet under veiledning fra KRUS etter kursing.

Gjennomføring: Individuelt med 18-26 samlinger.  Gjennomføres i 3 faser, med 18 obligatoriske møter á 60 minutter og 8 valgfrie tilleggsmoduler á 60 minutter.

Metoder som benyttes: Kognitiv atferdsterapi, ACT, rollespill og kortspill.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: CBT – allment god effekt i innsiktsbasert atferdsendring.

Utvelgelse og rekruttering:
Innledende rekruttering via kjennskap og BASIS-skåre. Initiell kartlegging gjennom intervju basert på SVR-20. Deretter drøfting i veiledning.

Programressurser: programmanual, arbeidsbok, kortspill og SVR-20 Sexual Violence Risk – 20 items.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Materiell: Programmanual (340s), Arbeidsbok (150s), Kortstokker (90s). Kun trykkerikostnad. SVR-20 Hefte fra Sifer Vest (250,-). 15t fristilling til veiledning og etter-kursing av ansatt.

  • Dato godkjent: November 2023
  • Anbefalt antall deltagere: 1
  • Gruppe/Individuell: Individuelt
  • Kontaktperson: Halvor Fjellstad 
  • Enhet: KRUS
  • Tematikk: Seksuallovbrudd