Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Boligpraten

Boligpraten

Boligpraten er basert på samtalegrupper med fokus på sosiale og praktiske utfordringer ved å bo. 
For å gjennomføre boligpraten har vi valgt å samarbeide med eksterne aktører i juss formidlingen, økonomi formidlingen ved Norges handelshøyskole, masterstudenter ved Universitetet i Bergen, erfaringskonsulenter, Nav, Bergen kommune og andre frivillige organisasjoner som jobber med fritid og ettervern.

Temaet for programmet: Fokus på sosiale og praktiske utfordringer ved å bo.
Temaer som tas opp er:

 • Husleiekontrakt
 • Arbeidskontrakt 
 • Kost og ernæring 
 • Personlig økonomi
 • Ensomhet
 • Sosiale rettigheter
 • Fritid
 • Oppussing og vedlikehold

Målgruppe: I hovedsak alle domfelte ved Lyderhorn overgangsbolig.

Opplæring i programmet: Programlederne innehar allerede kompetanse og samarbeid med eksterne aktører som bidrar med sin kompetanse. Veiledning gjennomføres av programledere og eksterne foredragsholdere.

Mål for programmet: Boligpraten er et tilbud til alle domfelte som soner ved Lyderhorn overgangsbolig.  
Programinnholdet tilpasses ved at beboerne får informasjon og det blir gitt anledning for spørsmål, refleksjon og deling av erfaringer i etterkant av samlingen er det mulig med individuelle samtaler med gruppelederne.

Kunnskapsgrunnlaget: Gruppelederne har gjennomført studiet boligsosialt arbeid (15 stp) Jobber etter utarbeidet dokument BOBRA. (Fås ved henvendelse til programansvarlig ved Lyderhorn.)

Gjennomføring: Både i gruppe og individuelt. Gruppens størrelse bør ikke være mindre enn 5 deltagere og ikke større enn 10 deltagere.  Boligpraten gjennomføres over en periode på ca. 10 uker der de domfelte samles én gang i uken. Samlingene har en varighet på ca. 2 til 3 timer, med ulikt tema for hver samling. 
Programmet gjennomføres av to gruppeledere med bistand fra eksterne aktører.

Metoder som benyttes: Samtalegrupper, eksterne foredragsholdere, brukermedvirkning, refleksjon og diskusjon.

Utvelgelse og rekrutering: Alle beboere får informasjon om Boligpraten ved intervju når de søker om plass på overgangsboligen. Informasjon blir gitt ca. én måned før programstart.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Kostnader til enkel servering ved samlingene. Dette utgjør ca 2000 kr.

Programressurser: «BOBRA» arbeidsmodell.

 • Dato godkjent: Mars 2022
 • Anbefalt antall deltagere: 10
 • Gruppe/Individuell: Begge
 • Kontaktperson: Lene Monsen og Jørund Berge
 • Enhet: Lyderhorn overgangsboliger
 • Tematikk: Sosiale og praktiske utfordringer ved å bo