Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Gatemegling

Gatemegling

Gatemegling er et program om kommunikasjon, konflikthåndtering og megling. Programmet er utviklet i samarbeid med konfliktrådet Oslo, overført til Røde Kors. Gatemegling finnes i de fleste største byene i Norge.

Temaet for programmet: Konflikthåndtering og megling.

Målgruppe: Alle, men primærgruppe er unge voksne.
Programmet kan tilpasses alle målgrupper i kriminalomsorgen uavhengig av alder, dom osv. Vi har erfaring med deltakere med språkutfordringer som allikevel opplever at de kan følge metodikken og øvelsene på en god måte.

Opplæring i programmet: Instruktørverksted i Gatemegling for frivillige, voksne frivillige og samarbeidspartnere som ønsker å bidra som instruktører i Gatemegling, tilbys et seks dagers Instruktørverksted (6 dager á 6 timer). For å bli sertifisert som gatemeglingsinstruktør må man i tillegg gjennomføre en praksisperiode som består av å holde minimum ett konfliktverksted for ungdom, samt delta på en Instruktørsertifisering (2 dager á 6 timer).

Veiledning og oppfølging kan tilbys av koordinator for Gatemegling i Østfold.

Mål for programmet: Gatemegling gir deltakere konkrete verktøy til å løse konflikter på en konstruktiv måte og uten bruk av vold. Gatemegling virker forebyggende ved å tilby en tretrinns modell, der deltakerne utvikler ferdigheter i kommunikasjon, konflikthåndtering og megling. Primærmålgruppe er ungdom mellom 13-25 år, men har rom for deltakere i alle aldre. Modellen er basert på deltakende og praktiske øvelser med refleksjoner i etterkant. Røde Kors Gatemegling har til hensikt å forebygge vold og konflikt gjennom opplæring i konflikthåndtering og megling.

Konflikthåndtering som tema er universelt og treffer alle uavhengig av alder, etnisitet, kultur og i dette tilfellet domskategori. Programmet kan kjøres i større eller mindre grupper. Øvelsene tar utgangspunkt i innsattes ressurser i form av livserfaringer og refleksjoner.

Gjennomføring: Gjennomføres i grupper på 6-15 deltakere. 6 økter av 3 timer over en tidsperiode på 3-6 uker pr trinn, men dette kan tilpasses hver enkelt enhet.

  • Trinn 1 – Konfliktverksted: Har fokus på håndtering av egne konflikter (15 timer).
  • Trinn 2 – Meglingsverksted: Har fokus på hvordan man kan bistå andre som er i konflikt (15 timer).
  • Trinn 3 – Instruktørverksted: Gir kompetanse i å lære videre det man selv har lært om konflikthåndtering (dette kan tilbys når de straffedømte løslates).

Øvelsene avhenger av aktiv deltakelse av deltakerne i fellesskap. Kursbevis krever 2/3 oppmøte.

Metoder som benyttes: Gatemegling er inspirert av teori og praksis fra gjenopprettende prosesser, stormøte og meglingsmetodikk, ikkevoldskommunikasjon, forumteater, fredsstudier og psykologi. De ulike kildene har blitt sammen til et konkret og praktisk utdanningsopplegg, som først og fremst er rettet mot ungdom.

Kunnskapsgrunnlag for metoden: Gatemegling opererer med en firetrinnsmodell utarbeidet av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg (såkalt ikkevoldskommunikasjon). Modellen tar for seg hvordan vi kommunisere når vi er i konflikt og hvordan ulike kommunikasjonsstrategier kan få konflikt til å trappe opp eller roe seg ned.

Utvelgelse og rekruttering: Utvelgelse og rekruttering organiseres av kriminalomsorgen. Program har vært gjennomført hos Friomsorgen Østfold, Halden Fengsel (fra 2016) og Trøgstad fengsel, med ulik sammensetning av straffedømte.

Programressurser: Håndbøker/manualer utgis kun til opplærte instruktører. Det utarbeides en følgeforskning i regi av Høyskolen i Østfold om Gatemegling i fengsel, antas ferdigstilt i 2024.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Opplæring av frivillige og ansatte samt materiell finansieres av Røde Kors.

  • Dato godkjent: Juni 2023
  • Anbefalt antall deltagere: 6-15 deltakere
  • Gruppe/individuell: Gruppe
  • Kontaktperson: Lene Østergaard
  • Enhet: Østfold Røde Kors
  • Tematikk: Konflikthåndtering og megling
  • https://www.rodekors.no/tilbudene/gatemegling/