Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Brotts-brytet

Brotts-brytet

Brottsbrytet er et program rettet mot domfelte hvis kriminalitet omfatter mange ulike typer kriminalitet, og programmets målgruppe er derfor bred og omfattende.

Programmets innhold er tydelig fokusert på kriminell atferd og bygget rundt faktorer som forskning har funnet å være relevante i behandlingen av kriminalitet. Eksempler på slike er holdninger og verdier som støtter kriminalitet, mangler i problemløsningsevner, manglende impulskontroll, innlærte kriminelle atferdsmønstre og kriminelle assosiasjoner.

Kriminalitetsmodulen gjennomføres i grupper, men inneholder også individuelle sesjoner. Programmet kan derfor tilpasses ut fra hver enkelt klients problemer

 Programmet inkluderer 16-20 gruppemøter á to timer og åtte individuelle møter á 90 minutter. Programmet gjennomføres to til tre ganger i uken.

  • Dato godkjent: Mars 2023
  • Anbefalt antall deltagere:
  • Gruppe/Individuell:
  • Kontaktperson:
  • Enhet:
  • Tematikk: