Hopp til innholdet

Hva skal til for å få godkjent et program?

Kriminalomsorgens enheter skal kun gjennomføre programmer godkjent av KDI etter en vurdering og anbefaling fra KRUS. Programmer som gjennomføres skal enten søkes vurdert av KRUS eller avsluttes. 

Søker benytter digitalt søknadskjema som fås ved å sende en henvendelse til program@krus.no.

Godkjenningsprosessen innebærer en vurdering av om programinnholdet oppfyller kravene til programvirksomhet i Kriminalomsorgen. En fullstendig oversikt over kravene som stilles, inkludert kjennetegn med tilhørende indikatorer, finnes i veilederen til kvalitetssystemet. Det skal dokumenteres i søknaden at samtlige kjennetegn og indikatorer er oppfylt. Veilederen bygger på rundskriv KDI 3/2015, som er kvalitetssystemets styrende dokument.  Godkjenningsprosedyren for søknader er også beskrevet i veilederen. 

Søknad om godkjenning kan sendes inn når som helst, og vil vurderes fortløpende. Når et program er godkjent, presenteres programmet på programbank.no. Teksten på presentasjonssiden utarbeides av KRUS i samarbeid med søker. Har du behov for avklaringer, send gjerne en henvendelse til program@krus.no.