Hopp til innholdet
Hjem » Programoversikt » Kriminalitet som livsstil

Kriminalitet som livsstil

Programmet Kriminalitet som livsstil er utviklet av Gunnar Bergström og driftes av stiftelsen Kriminalitet som Livsstil (SKL). Programmets mål er å utfordre og påvirke voksne eller unge som står fast eller er i ferd med å havne i en kriminell livsstil. Den grunnleggende teorien bak den ble formulert av Glenn D Walthers, en psykolog ved Fort Schuylkill Prison i Pennsylvania.

Temaet for programmet: Kriminalitet som livsstil; drivkrefter, kriminelle tankemønstre, kjemisk avhengighet, endring av tankemønstre og atferd.

Målgruppe: Mennesker som har kommet i kontakt med Kriminalomsorgen, eller på annen måte har vist seg å ha en kriminell atferd. Retter seg mot de som begår gjentatte lovbrudd og har en kriminell livsstil. Domstype og -lengde spiller ingen rolle.

Kunnskapsgrunnlaget: Programmet har et omfattende opplæringskurs; grunnkurs med varighet på 5 dager + metodekurs med varighet på 3 dager. Kunnskapsgrunnlaget for metoden legges gjennom forelesninger om de ulike temaene i programmet, etterfulgt av øvingsoppgaver og rollespill. Store deler av opplæringen er lagt opp som rollespill hvor man må spille deltaker eller instruktør. Kursholderne veileder underveis i rollespill og øvinger.

 Opplæring i programmet: For å bli godkjent programleder, kreves det at en gjennomfører et grunnkurs på fem dager med innleveringsoppgave, samt et metodekurs på tre dager. Deretter må programlederen gjennomføre tre kurs i løpet av to år, for å vedlikeholde sin kompetanse. Det stilles krav til at deltakere på grunnkurs og metodekurs har behandlerutdanning eller erfaring fra relevant arbeid. Dette kravet kan tilsvare treårig høgskoleutdanning innen helse/sosial/sosiologi/psykologi eller lignende. Dersom programlederen har personlig erfaring som kriminell eller rusavhengig, kreves tre års avholdenhet fra kriminalitet og rus før vedkommende kan bli programleder. Gjennomføring av programmet og programledernes kvalifikasjoner kvalitetssikres av en mentor hele det første året programmet drives ved virksomheten.

 Programledere er tilknyttet veileder det første året etter gjennomført opplæring. Veiledere oppnevnes av «Stiftelsen kriminalitet som livsstil».

Mål for programmet: Målet er å påvirke holdninger og verdier rundt kriminalitet, samt gi innsatte innsikt i hvilke drivkrefter og tankemønstre som er med på å opprettholde en kriminell livsstil. Det legges også til rette for læring av nye tankemønstre og sosiale ferdigheter for å bryte med en kriminell livsstil.

Gjennomføring: Programmet kan kjøres intensivt med flere samlinger pr. dag i en periode på to-tre uker, eller det kan deles opp og kjøres over lengre tid.

En samling har i snitt varighet på to timer. 1 avsnitt = 1 samling. Hvert avsnitt har eget tema. Enkelte omfattende tema går over to avsnitt.

Minimum 18 treff for å gjennomføre grunnprogrammet. Dersom påbyggingsavsnitt legges til, må det legges til tilsvarende antall samlinger.

Metoder som benyttes: Motiverende intervju (MI) benyttes i programmet.

Utvelgelse og rekrutering: Programmet har en fastsatt mal for utvelgelse av kandidater. Innsatte har gjennomført kartlegging av psykososial historie, utredning angående kjemisk avhengighet og en PIKT-test (psykologisk inventering av kriminelle tankemønstre). Videre har programledere sammenfattet denne informasjonen og gjort en utvelgelse basert på resultatet av de nevnte kartleggingene og vår kjennskap til innsatte.

Kostnader knyttet til gjennomføring av programmet: Kosnader for instruktøropplæring og drift fremkommer på nettsiden www.stiftkrim.se

Programressurser: – Programmet består av en manual for programledere, samt eget materiale for deltakere. Følgende faglitteratur ligger til grunn for programmet: – Bergstrøm, G. (2012). Kriminalitet som livsstil. Lund: Studentlitteratur AB. – Bergstrøm, G. (2009). Fångad i en livsstil. Regler, ritualer och tvångsmessiga mönster. Vallentuna: Pedagogkonsult.

  • Dato godkjent: mai 2022
  • Anbefalt antall deltagere: 6- 8
  • Gruppe/Individuell: Begge
  • Kontaktperson: www.stiftkrim.se
  • Tematikk: Kriminalitet som livsstil