Hopp til innholdet

Søknad om nytt program

Velkommen til å søke om godkjenning av program til bruk i kriminalomsorgen.

For å søke om å få et program godkjent trenger du en unik lenke til et digitalt søknadsskjema. Dette får du ved å sende en henvendelse til  program@krus.no. Her kan du laste ned en pdf-versjon av søknadsskjemaet: Søknadskjema for godkjenning av program.

Følgende kriterier legges til grunn:

  • Godkjenningsprosessen innebærer en vurdering av om programinnholdet oppfyller kravene til programvirksomhet i kriminalomsorgen. Her finner du veilederen til kvalitetssystemet.
  • Søknaden kan sendes inn når som helst, og vil bli vurdert fortløpende

Revideringen av kvalitetssystemet og søknadsskjema innebærer at samtlige program som ønskes brukt i Kriminalomsorgen må søke om godkjenning – også de som allerede står oppført i oversikten over godkjente program fra 2019. Dette er nødvendig for å få samlet tilstrekkelig informasjon om det enkelte godkjente program slik at det kan få en oppdatert og informativ omtale på Programbank.no.  

Søknadsskjema som ligger til grunn for godkjenningen er også betydelig endret.  Blant annet nye spørsmål som avklarer opphavsrett og om søknaden er godkjent av regionalt nivå (for program fra lokalt nivå).  Det som også er nytt er at søknader kan sendes inn når som helst, og vil vurderes fortløpende. Når et program er godkjent, presenteres programmet på programbank.no. Teksten på presentasjonssiden utarbeides av KRUS i samarbeid med søker.